5 Eksen Cnc Freze Mengenesi Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyiz

Mesaj Sayısı: 1
23 Şubat 2021 - 13:39

Geleneksel 3 eksen i?leme tezgahlar?n?n yerini 5 eksen hareket kabiliyetine sahip yenilikçi i?leme tezgahlar? h?zl? bir ?ekilde alm??t?r. ??letmeler için klasik bir söz olan e?er tala? ç?k?yorsa para kazan?yorsun sözünün hakk?n? vermek için tüm i?leme atölyeleri en iyi sistemleri uygulamak için yar?? halindeler. 

Yine geli?en teknoloji sayesinde karma??k i? parçalar?n?n da 5 eksen i?leme tezgahlar?nda i?lenebilir olmas? bir ba?ka önemli konu olan mengene sistemlerini gündeme getirmi?tir. ?öyle ki güçlü tala? kald?rma kapasitesine sahip cnc freze tezgahlar?nda i?lenecek parçan?n sa?lam bir ?ekilde tutulmas? ve titre?imleri sönümlemesi gibi bir çok önemli konu bulunmaktad?r. 

Günümüzde bir çok 5 eksen mengene üreten firma bulunmakta. Bu yaz?m?zda size HWR marka 5 eksen cnc freze mengenesi üzerinden tan?t?lar da bulunarak i?letmeniz için en uygun mengeneyi nas?l seçersiniz bunu anlatmaya çal??aca??z.

5 eksen mengene seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar? s?ralamak istersek; fiyat, yedek parça, tamirat, termin süresi, a??rl?k, kullan?m ömrü gibi bir çok maddeyi göz önünde bulundurmak gerekebilir.

??letmenize de?er katmak için yukar?da ki k?staslar? baz alarak en uygun 5 eksen mengeneyi seçmeniz gerekmektedir.

HWR mengenelerinin sahip oldu?u kurt di?i açma aparat? sayesinde ister düz yüzeyden isterseniz de kurt di?i açarak ek bir i?leme gerek kalmadan kolayl?kla halledebilirsiniz.

Yüksek tutma kabiliyeti ile yüksek h?zlarda tala? kald?rma imkan?n? HWR 5 Eksen Mengene ile yapabilirsiniz.HIZLI CEVAP

Cevap yazmak için Giriş Yap yada Kayıt Ol