Bursa Periyodik Kontrol Test Firmas? Prusa Mühendislik

Mesaj Sayısı: 1
6 Şubat 2021 - 13:30

Is güvenlik yasalarinin günümüzde etkin bir sekilde uygulanmaya baslamasindan bu yana oldukça güzel gelismeler yasandi ve hem çalisan kesim hem de isletmeler is güvenligi konusunda gereken hassasiyeti göstermeye basladilar. Bunun sonucunda azalan is kazalari ve verimli is ortams sayesinde isletmeler karlilik oranlarini arttirdilar. 

??letmeler için i? güvenli?i konular?nda önemli ad?mlardan birisi de i? ekipmanlar? periyodik kontrolleridir. 3 farkl? alanda istenilen i? ekipmanlar? periyodik kontrolleri ?u ?ekildedir; Bas?nçl? kaplar, kald?rma ve iletme ekipmanlar?, tesisatlar ve tezgahlar olarak grupland?r?lan i? ekipmanlar?na bir de elektrik tesisat? ve topraklama noktalar? da girince bir i?letme için tam tekmil bir kontrol sa?lanm?? olmaktad?r. 

Günümüzde i? ekipmanlar?n?n yapmak için bir çok firma bulunmakta. Bu firmalardan kimisi deli cesaretine sahip ve kontrol etmeden sadece rapor düzenleyerek hem kendisini hem de i?letmeyi riske atacak kadar deli cesaretine sahip firmalard?r. Bursa periyodik kontrol firmasi olan Prusa Mühendislik, bu konuda oldukça hassasiyet gösterilmesi konusunda dikkatleri çekmek istiyor. Geçmi?te ya?anan büyük i? kazalar?n?n içeri?ine bak?ld???nda gerekli test ve kontrollerin yap?lmamas?ndan kaynakland???n? göreceksiniz. ??letme sahipleri kendi tedbirsizliklerini yükleyecek periyodik kontrol mühendisi bulduklar? için kendilerini ?ansl? sayarlarsa do?acak felaketlerin ve verilemeyecek hesaplar?n içerisinde bulunmalar? an meselesidir.

??ini lay?k?yla yapan periyodik kontrol firmalar? ve kontrol mühendisleri için her zaman tebrik ve takdir etmekten ba?ka bir gayemiz yoktur. 

Bursa'da periyodik kontrol hizmeti için Prusa Mühendislik firmas?n? tercih edebilirsiniz. 

  1.  


HIZLI CEVAP

Cevap yazmak için Giriş Yap yada Kayıt Ol