Setiskur Nedir, Nerelerde Kullan?l?r?

Mesaj Sayısı: 2
26 Mart 2021 - 11:12

Baz? h?rdavat ürünleri vard?r gerçekten hani derler ya kendisi küçük ama yapt??? i? büyük diye, i?te böyle ürünlerden birisi de setiskur olarak tabir edilen ayar vidas?d?r. Setiskur nedir diye sorarsan?z, imalat sanayisinde bir çok isimle ifade edilir örne?in, setuskur, setskur gibi ama gerçe?i olan yani ?ngilizce anlam? set screw yani Türkçesiyle ayar vidas?d?r. 

Setiskurlar genel olarak bir ?eyi ba?ka bir ?eye sabitleme amac?yla kullan?l?r, mesela, bir di?li çark? bir kasna?a gibi çe?itli uygulamalarda setskurlar güvenle kullan?lmaktad?r. Setskurlara bir ba?ka tabir de ba?s?z c?vata denilmekle beraber çe?itli uygulamalar için bir çok farkl? tipte setskur imalat? yap?lm??t?r. Örne?in, bilyal? setskur, yar?kl?, ucu düz, konik, ucu pom malzemeden gibi tipler bulunmaktad?r. Yine setiskurlar?n kullan?lacaklar? alana göre çe?itli malzemeden yap?lmaktad?r, mesela alüminyum, çelik, paslanmaz çelik gibi bir çok malzemeden yap?lmaktad?r. 

Daha da özel uygulamalar için long lok sabitlemeli gibi özel setiskur imalatlar? da yap?labilmektedir...

Türkiye de setiskur imalat? yap?labilmektedir, bazen talebin az olmas? nedeniyle özellikli setskurlar için yurt d???ndan sipari? vermek gerekiyor, böyle durumlarda teknikurunler.com adl? internet sitesinde bol miktarda Türkiye'de bulunmayan setiskur türleri bulunmaktad?r. ?stedi?iniz çap ve ölçülerde istedi?in tipte setiskur ihtiyaçlar?n?z için Teknik Ürünler sitesini güvenle kullanabilirsiniz.HIZLI CEVAP

Cevap yazmak için Giriş Yap yada Kayıt Ol